Home

Turvallisuus, terveys ja hyvinvointi

Harc International Oy:n toiminta pohjautuu yrityksen perustajien vahvaan osaamiseen turvallisuuden, terveydenhuollon ja arkkitehtisuunnittelun toimialoilla. Hallituksessamme on kaikkien näiden toimialojen edustus.

STA – SÄTEILYTURVALLISUUSASIANTUNTIJA

Olemme säteilyn käytön asiantuntija teollisuudelle ja tutkimukselle. Tarjoamme uuden säteilylain mukaiset säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) palvelut säteilyn käyttäjille.

SUOMALAISTA TERVEYDENHUOLLON OSAAMISTA VIENTIIN

HARC International  välittää Suomalaisen terveydenhuollon erikoishoitoihin liittyviä palveluita ulkomaisille asiakkaille.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on kiinteä osa tulevaisuuteen suuntaavaa työtämme.  Olemme mukana toiminnan tehokkuutta, turvallisuutta ja käyttäjäystävällisyyttä parantavissa hankkeissa.